Wat is mediation?

Mediation is een methode waarbij een neutraal persoon – de mediator – bemiddelt bij een conflict tussen twee of meer mensen. In gesprekken gaan de betrokken partijen onder begeleiding van de mediator zelf op zoek naar de beste oplossing voor hun geschil.

Met een mediator gaat u niet de strijd aan met elkaar. Er zijn bij mediaton dus geen winnaars en verliezers. Het doel is om een win-win situatie te bereiken.

Bij mediation komt u samen met de wederpartij tot een oplossing. Het gaat er daarbij minder om wie er juridisch ‘gelijk’ heeft, maar om een oplossing die voor iedereen aanvaardbaar is.

Doordat u en de wederpartij zelf met de oplossing komen, sluit de oplossing vaak ook beter aan op de wensen van u en de ander. De kans op een duurzame afspraak en een redelijke verstandhouding is na een succesvolle mediation dan ook groter dan bij een rechtszaak.

 

Is mediation duur?

Het uurtarief van mediator is niet laag, maar aanzienlijk lager dan dat van een advocaat. Bovendien worden de kosten van een mediator over het algemeen door de partijen gedeeld. Zij delen immers samen een mediator, terwijl in het geval van een advocaat ieder zijn eigen kosten betaalt. Klik hier voor de tarieven.

Kan mediation altijd?

Zolang er van beide kanten bereidheid bestaat om naar een oplossing te zoeken, heeft mediation kans van slagen.

Het is altijd verstandig om bij een conflict mediation te overwegen, dat geldt zeker wanneer u er belang bij hebt dat u na het oplossen van het conflict met elkaar op goede voet wilt blijven. Denk bijvoorbeeld aan een scheiding waar kinderen bij betrokken zijn. In dat geval is het voor u en vooral ook voor de kinderen prettig als u goed met elkaar kunt blijven omgaan. Ook bij arbeidsgeschillen of bedrijfsconflicten kan dit belangrijk zijn, omdat u elkaar in de toekomst mogelijk nog tegenkomt.

 

Waarom een MfN registermediator?

Een MfN-registermediator is een gekwalificeerde mediator die:

Beschermde titel
De titel MfN-registermediator is een beschermde titel. Dat wil zeggen dat alleen mediators die gekwalificeerd en erkend zijn door de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM), de stichting die het MfN-register beheert en onderhoudt, de titel mogen voeren.

 

Wat als het niet lukt?

Het kan natuurlijk gebeuren, dat het niet lukt om tot een goede oplossing van uw conflict te komen. Het is goed om te weten dat u in dat geval nergens aan gebonden bent. Wat u tijdens de gesprekken afspreekt, wordt pas definitief als de mediation wordt afgerond en dat wat u overeengekomen bent in een of andere vorm wordt vastgelegd. Natuurlijk staat het u vrij om -ook als u het niet helemaal eens geworden bent- over een aantal zaken toch afspraken te maken.

 

Wat is het verschil tussen een advocaat en een mediator?

Het grootste verschil tussen een advocaat en een mediator is dat de advocaat de belangen behartigt voor een partij. Hij zal proberen voor die partij het beste resultaat te behalen. Een mediator werkt voor beide partijen. Hij zal proberen met de partijen samen een oplossing te vinden, die voor beide acceptabel is.

Bij een conflict dat met advocaten wordt uit onderhandeld bestaat een groot risico op juridisering. Bij een gang naar de rechter geven de partijen de beslissingsbevoegdheid uit handen.

Mediation gaat over het algemeen sneller en de kosten zijn lager. Partijen beslissen bovendien zelf over de oplossing van hun conflict.

Pin It on Pinterest

Share This