Gedoe met de buren over die blaffende hond, een nieuw schuurtje of het snoeien van een boom of heg. Problemen met de gemeente over een vergunning, een meningsverschil met een arts of therapeut. Het kan iedereen overkomen. We leven immers samen en delen de openbare ruimte. We kopen en verkopen, gebruiken en leveren diensten of goederen en hebben contact met de overheid.

In gesprek

Vaak is er sprake van een misverstand of is er meer mogelijk dan op het eerste gezicht lijkt. Maar als de verhoudingen verstoord zijn, is het lastig om daar achter te komen. Tijdens een mediation gaan partijen weer met elkaar in gesprek, zonder dat verwijten of vooroordelen een goede, gedragen oplossing in de weg staan. Ook hier kan ik als mediator begeleiden.

Snel naar

familie Groenberg MediationWerk Arbeidsconflict Groenberg MediationOmgeving Groenberg MediationVoor de kids | groenberg mediation

Pin It on Pinterest

Share This