Selecteer een pagina

Maud Groenberg (1962)

Als oud zorgbestuurder en overheidsmanager bemiddelde ik regelmatig tussen partijen die het oneens waren. Inmiddels werk ik alweer een aantal jaren als executive coach en ook nu ontmoet ik van tijd tot tijd klanten in conflictsituaties.

Vanuit persoonlijke betrokkenheid help ik mensen die het minder goed getroffen hebben. Zo heb ik (ex-)verslaafden ondersteund in hun zoektocht naar perspectief na afloop van de behandeling. Sinds enige jaren begeleid ik kinderen die niet thuis kunnen wonen en hun pleegouders.

Het zijn deze pleeggezinnen die mij tot het volgen van een professionele mediationopleiding brachten. In een situatie waarin alle partijen van goede wil zijn, kunnen de misverstanden en problemen toch haast onoverbrugbaar zijn. Het helpt dan niet als een onafhankelijke derde partij kiest en beslist wie er gelijk heeft. Het is juist belangrijk om pleegouders en pleegkinderen te helpen zelf samen tot een voor hen goede oplossing te komen.


Building bridges

Als MfN Registermediator probeer ik precies dat: mensen in conflictsituaties zelf (in eigen regie) een voor alle betrokkenen goede oplossing te laten vinden. Een win-win situatie. Daarvoor is het vaak nodig eerst een begin te maken met het herstellen van de verstoorde relatie. Een brug bouwen dus. Dat is ook daar waar mijn kracht ligt. Ik vind het belangrijk dat mensen na afloop van de mediation weer samen verder kunnen of, als dat niet lukt, in goede harmonie uit elkaar gaan.

Pin It on Pinterest

Share This