Werkwijze en kosten

Ik streef er naar om mensen zo veel mogelijk te ontzorgen en bied alle diensten aan in 1 pakket. De prijs daarvan is afhankelijk van uw situatie. Over het algemeen kan binnen een week een afspraak gepland worden, in hele urgente situaties meestal binnen 24 uur.

Een toelichting op het mediation proces geef ik graag tijdens de gratis telefonische intake (06 – 50 69 49 95). Hier kunt u ook alle vragen stellen die u op dit moment hebt.

Mediation bij echtscheiding, beëindiging geregistreerd partnerschap of samenlevingscontract
Wellicht komt u (of één van u) in aanmerking voor gesubsidieerde Rechtsbijstand. Dat is het geval als het inkomen lager is dan € 40.400,- (met minderjarige kinderen op uw adres ingeschreven) of € 28.600,- (zonder minderjarige kinderen op uw adres ingeschreven) in peiljaar 2019. Voorwaarde is ook dat er niet teveel eigen vermogen is voor en na de scheiding. In dat geval betaalt u een eigen bijdrage van € 56,- of € 112,-. Tijdens de intake kunnen we bekijken of u daarvoor in aanmerking kunt komen. In dat geval verzorg ik de aanvraag bij de Raad. 

Komt u (of één van u) niet in aanmerking voor gesubsidieerde Rechtsbijstand dan kunt u een pakketprijs afspreken. Dit pakket is opgebouwd uit vijf modules, die u afhankelijk van uw situatie nodig zult hebben:

 

N
A. Basispakket (€ 650,- p.p incl. BTW)
 • Maximaal 5 mediation gesprekken en alle daarbij behorende en daaruit voortvloeiende werkzaamheden
 • Bespreken en vastleggen afspraken partneralimentatie
 • Opstellen basisconvenant of overeenkomst
N
B. Met minderjarige kinderen (€ 150,- p.p incl. BTW)
 • Opstellen ouderschapsplan
 • Bespreken en vastleggen afspraken kinderalimentatie
 • Desgewenst een kindgesprek met elk van de kinderen of de kinderen gezamenlijk
N
C. U heeft een koopwoning (€ 150,- p.p. incl. BTW)
 • Bespreken van de mogelijkheden met betrekking tot de eigen woning
 • Bemiddeling bij het maken van de onderlinge afspraken
 • Formaliseren van de afspraken in convenant of overeenkomst
N
D. U heeft een eigen bedrijf (€ 150,- p.p. incl BTW)
 • Inventarisatie van de te nemen stappen
 • Opnemen van de noodzakelijke bepalingen in convenant of overeenkomst
N
E. Indiening bij de Rechtbank (€ 145,- p.p incl. BTW)

Als u gehuwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt met kinderen, dan moeten de stukken ingediend worden bij de Rechtbank door een advocaat die de volgende werkzaamheden verricht:

 • Controleren en nogmaals met cliënten doornemen van de documenten  
 • Opstellen en indienen van het verzoekschrift tot echtscheiding   
 • Opstellen akte van berusting   
 • Inschrijven van de beschikking bij de gemeente.   

Daarnaast bent u verplicht aan de Rechtbank griffierecht te betalen, als u gesubsidieerde Rechtsbijstand krijgt dan betaalt u het verlaagde griffierecht.

 

Kindgesprekken
Het tarief is € 90,- per uur incl. BTW. Ook hier is een vaste pakketprijs mogelijk. Ik vind dat ieder kind recht heeft op de hulp die het nodig heeft. Neem daarom ook gerust contact op als uw financiële ruimte beperkt is.

Ander conflict in de privésfeer?
Ook hiervoor kunt u een maatwerk pakketprijs afspreken.

Bedrijven
Voor bedrijven geldt een tarief van € 190,- per uur excl. BTW. Bij afspraken op uw locatie worden reiskosten in rekening gebracht.

Het is een heel verhaal, maar het is denk ik vooral belangrijk dat u kiest voor die mediator waar u zich het prettigst bij voelt. Voor wat betreft de kosten bij het vergelijken van offertes: let op dat er geen verborgen kosten zijn (zoals bij prijzen exclusief BTW of offertes zonder de advocaatkosten) zodat u later niet voor verrassingen komt te staan.

In (zeldzame) gevallen vergoedt een reeds aanwezige rechtsbijstandsverzekering een deel van deze kosten, daar zou u naar kunnen kijken.

Pin It on Pinterest

Share This