When reality kicks in…

Geen mens stapt in een relatie met het plan op termijn weer uit elkaar te gaan. Sterker nog, verliefdheid, dromen en  idealen maken dat we denken in termen als ‘ de ware’ en ‘voor altijd’. Misschien dat we dat -nuchter als we zijn- niet snel hardop zeggen maar onze gevoelens zijn er niet minder om.
Helaas loop het vaak toch anders dan gehoopt, de cijfers liegen er niet om. Het percentage echtscheidingen schommelt in Nederland al jaren rond de veertig procent. Als je de ongehuwd samenwonenden meerekent ligt het zelfs nog iets hoger.

Stress!
Echtscheidingen staan op 3 in de top 10 van stressfactoren (op 1 en 2 staan het overlijden van een dierbare en jeugdtrauma’s). Wat maakt een scheiding dan zo stressvol?
In de eerste plaats is er natuurlijk de emotionele klap. Iemand met wie je dacht de rest van je leven te delen gaat daar (tenminste voor een deel) uit verdwijnen. Dat geeft verdriet en het is ook een aanslag op je gevoel van veiligheid.
En dan zijn er natuurlijk de praktische zaken. Hoe moet het met het huis en het geld en met de spullen. Niet op de laatste plaats zijn er de kinderen. Je hebt het als partner niet gered maar je blijft altijd samen de ouders. Hoe vertel je het, wat moet je met en over ze afspreken en hoe help je ze door de moeilijk eerste periode heen?
Ten slotte is er zoiets als de ‘sociale boedel’. Er is familie en schoonfamilie, vrienden, collega’s en kennissen. Wie gaat met wie om in de toekomst en hoe regel je dat dan? Wat vinden die mensen eigenlijk zelf?

Ontzorgd scheiden
Het is heel veel dat er op je afkomt en jammer genoeg bestaat er niet zoiets als ‘zorgeloos scheiden’. Wat wel bestaat is ‘ontzorgd scheiden’. Dat is waar ik me met hart en ziel voor inspan.
Als familiemediator en Kindbehartiger zet ik mij ervoor in om een gezin tijdens de scheiding zo te begeleiden dat alles op de juiste manier en op het goede moment aan bod komt. Dat betekent dat er

  • tijd en ruimte is voor de emoties
  • noodzakelijke zakelijke afspraken op papier gezet worden
  • samen nagedacht wordt over de omgang met ‘de buitenwereld’ nu en in de toekomst.

Daarnaast besteed ik ruim aandacht aan de kinderen. Hoe gaat het met ze? Zijn ze al op de hoogte van de aanstaande veranderingen of moet dat nog gebeuren? Wat vinden ze en wat willen ze? Ik help ouders om na te denken over deze onderwerpen en als er behoefte aan is voer ik zelf kindgesprekken.

Kindgesprekken, gratis! 
Een kindgesprek is vanzelfsprekend aangepast aan de leeftijd en behoeften van het kind. Bij mijn praktijk aan huis in de Veluwse bossen kan gewandeld, maar er kunnen bijvoorbeeld ook pony’s geknuffeld, kippen gevoerd of poezen en veulentjes geaaid. Dergelijke activiteiten breken het ijs en maken een gesprek ongedwongen en als het even kan zelfs heel gezellig.
Ik merk dat deze kindgesprekken voor kinderen een uitlaatklep kunnen zijn, een moment om verdriet te laten zien en ‘veilig’ te vertellen wat ze belangrijk vinden, omdat ze daarbij niet het gevoel hebben partij te kiezen tussen papa of mama. Vanwege de grote waarde van deze gesprekken  en omdat ik vind dat geld daarbij niet bepalend mag zijn, breng ik ze niet in rekening als de hele echtscheidingsmediation door mij wordt gedaan.

Tot slot
Een scheiding is aangrijpend en zal dat ook altijd blijven. Het goed (laten) organiseren van het meestal pijnlijke proces neemt in ieder geval zorgen en daarmee hopelijk ook stress van de schouders van de gezinsleden. Meer informatie, vragen, twijfels? Bel gerust voor een vrijblijvende kennismaking.

Pin It on Pinterest

Share This